Yüzey İşleme

Mekanik işlem hatlarında aktarma organlarının ön ve ara temizliği optimize edilir

Sıkıştırılmış hava yerine buhar da MQL proseslerinde verimlidir

Otomotiv motor ve aktarma sistemi imalat hatlarında, mekanik işlem adımları arasında parçaların temizlenmesi artık son derece gelişmiş bir uygulamadır. Genellikle bu uygulama yüksek enerji maliyetiyle üretilen sıkıştırılmış havayla yapılır. İşletim maliyetleri açısından olumlu bir alternatif, Ecoclean'in EcoCsteam sistemi kullanılarak buharla temizleme yapılmasıdır. Bu çözüm ayrıca minimum miktarda yağlama (MQL) yöntemiyle işlenen parçaların ön temizlemesi için üretim hatlarına da entegre edilebilir. Sonuç, sistem çıkışı sulu temizlemede somut şekilde artan bir banyo ömrü olacaktır.

Minimum miktarda yağlama (MQL) yöntemi, alüminyum ve çelik otomotiv aktarma organlarının imalatında hızla yaygınlaşmaktadır. Karterler ve krank milleri, silindir kafaları ve bağlantı çubukları gibi mekanik işlemden geçen parçalarda ince yağ damlacıkları ve sıkıştırılmış hava karmasının ultra koruyucu uygulaması önemli enerji tasarrufları sağladığı düşünülürse, bu yaygın kullanım hiç şaşırtıcı değildir. Ayrıca bu sayede soğutucu sıvıların tedariki, imhası, yenilenmesi ve saklanmasıyla ilgili maliyetli ve karmaşık işlevler ortadan kaldırılır. MQL yönteminin bir diğer avantajı da personelin yoğun şekilde yağ yüklü havaya maruziyetini önleyerek çalışma kolaylığı sağlamasıdır. Genel olarak, bu teknik otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik yolunda ilerlemesine destek olan birçok fayda sağlar.

Ancak ışığın olduğu yerde gölge de vardır. MQL proseslerinde, olumsuzluk parça temizliğinde görülür. Çalışma parçasının üstündeki yağ kalıntısı, minimum miktarda da olsa, yüzeye yapışarak, yongaların ve partiküllerin de olduğu gibi yapışmasına neden olur. Bu etki, sonraki sulu temizleme döngüsünde önemli bir ek çaba gerektirir ve banyo ömrünün büyük ölçüde kısalmasına yol açar. Standart soğutucu sıvılara dayanan mekanik proseslerde yaygın olan dört haftalık sürenin yerine, banyo sıvıları MQL prosesinde bir hafta kadar kısa sürede değiştirilmelidir.

Bu da sadece daha yüksek temizleme maliyetleri getirmekle kalmaz, tesis kullanılabilirliğini de azaltır. Dolayısıyla, OEM ve aktarma organı imalatçılarının temizlik sistemine kontaminant taşınmasını minimuma indirerek temizleme banyosunun hizmet ömrünü yeniden uzatacak bir çözüm hedeflemesi son derece mantıklıdır.

Islak buhar kullanan verimli ön temizleme

İn-proses temizleme için yaygın olarak kullanılan sıkıştırılmış hava sistemleri aslında böylesine hafif ama son derece yapışkan kontaminasyon karşısında etkisizdir. Verimli bir alternatif olarak, çalışma parçaları Ecoclean'in buharla temizleme sistemi EcoCsteam ile ön temizlemeye tabi tutulabilir. Bu sistem, yüksek hızlı hava akışıyla birlikte sıcak ıslak buhar kullanılmasına dayanır. Buharla temizleme işleminin otomasyonu kolay olduğundan, teknoloji kompakt bir modüler sistem olarak doğrudan imalat hattına entegre edilip belirlenen döngü süresinde ön temizleme sağlanabilir.

Geleneksel kazan tipi sistemlerin aksine, EcoCsteam, sürekli akışlı su ısıtma prensibiyle çalışır. Su, onu MQL proses kalıntısını çıkarmak için optimum sıcaklığa ulaştıracak ısıtıcı bobinlerle donatılan bir boru sisteminden geçer. Buharın nem içeriği de kontaminasyon uyarlanır. Bu özel buhar oluşturma yöntemi sadece su talebini saatte sadece 250 – 300 mililitreye düşürmekle kalmaz, aynı zamanda temizleme işleminde değişmez miktarda ve kalitede, sabit özelliklerde buhar sağlar. Daha iyi bir temizleme performansı için, bir temizlik maddesi eklenebilir. Taşıyıcı görevi gören ve ortamı hızlandıran yüksek hızlı hava akışı bir turbo fanla üretilir. Bu da sıkıştırılmış hava sistemine göre önemli ölçüde daha az işletim maliyeti sağlar.


Su ve buhar verimi, ısı girişi ve hava akışı hızları EcoCsteam sistemin kontrol birimiyle hassasiyetle ayarlanabilir ve PLC tarafından sürekli olarak izlenip uyarlanabilir.

İki katı banyo ömrü

EcoCsteam prosesinde, suyun buhara dönüşümü sadece ağız çıkışında gerçekleşir. Dört bir yandan yüksek hızlı hava akışıyla çevrelenen buhar jeti böylece kontamine olmuş yüzeye odaklanır. Temas eder etmez, ıslak buhar MQL kalıntısının viskozitezini değiştirir. Kalıntı ultra ince damlacıklara atomize olur ve hava akışı sayesinde partiküller ve yongalarla birlikte çalışma parçasının yüzeyinden çıkar. Bu şekilde çıkarılan maddeler entegre bir filtrasyon ve imha birimine beslenir. Burada yongalar filtrelenerek ayrı bir konteynerde toplanırken su yenilenebilir veya tahliye edilebilir. Alternatif olarak, buhar temizleme modülü kullanıcının kendi imha sistemine bağlanabilir.

Testler, söz konusu yüzeyin karmaşıklığına bağlı olarak, yapışkan MQL kalıntısının en az %50'sinin buharla temizleme prosesiyle çıkarılabildiğini göstermiştir. Bu sayede yabancı maddelerin temizleme sistemine taşınması yarı yarıya azaltılır. Sonuç olarak, temizleme banyosunun hizmet ömrü iki katına çıkar. Böylece parça başına maliyetlerde somut bir düşüş olur: Temizleme maliyetlerinin yüzde 50'sinin kullanılan sıvının imhasının yanı sıra yeni banyolara yönelik kimyasallar, su ve enerjiye harcandığı düşünülürse, ikiye katlanan sıvı kullanım ömrü, temizlenen parça başına yaklaşık yüzde 25 tasarruf anlamına gelir.

Soğutucu sıvısıyla kontamine olmuş parçaların ara temizlemesinden de avantajlı

Geleneksel soğutucu sıvılar kullanan mekanik işlem döngüleri arasında da optimum ara temizleme de sağlanır. Maliyetli sıkıştırılmış havaya dayanan çözümlere kıyasla, EcoCsteam sistemi işletim maliyetlerinden tasarruf sağlar. Ayrıca buharla temizleme teknolojisi, kayışlı temizleme sisteminden daha az taban alanı gerektirir ve olağanüstü şekilde kısa döngü süreleriyle farklılaşır. Dahası, temizleme prosesi kimyasallar olmadan, yalnızca isteğe bağlı korozyon inhibitörü içeren veya içermeyen su kullanılarak gerçekleştirilir.


Değişmez şekilde temiz bir ortam olarak, buhar aynı zamanda aktarma organlarının üretiminde çok sayıda ek uygulama seçeneklerine olanak tanır. Bunların bir örneği, krank milleri veya eksantrik milleri gibi cilalı yüzeylerin otomatik optik görüntü tanıma sistemiyle görsel incelemesi öncesinde lekesiz temizlenmesidir.

Yazar: Doris Schulz

Manfred Hermanns

Telefon: +49 (0)2472 83-0
E-posta: manfred.hermanns(at)ecoclean-group.net

Downloadform pdf tr