• Su bazlı temizleme sistemleri, ör. hazneli sistemler, püskürtme sistemleri, döner indeksleme makineleri, çok bölmeli daldırmalı temizleme sistemleri
 • Solvent bazlı temizleme sistemleri, ör. hazneli sistemleri
 • Solvent bazlı yüksek basınçlı temizleme
 • Esnek süreç teknolojileri, ör. püskürtme, daldırma, basınçlı yıkama, enjeksiyonlu yıkama, ultrasonik temizleme - ayrıca farklı frekanslarda, titreşimli basınç değişikliği temizliği (PPC)
 • Parça döndürmede esneklik, ör. kademeli döndürme, tam döndürme, salınım
 • Vakumla kurutma (solventler), vakumlu kurutma ile birleştirilmiş sıcak hava kurutma (su bazlı), kızılötesi kurutma
 • İlgili temizleme teknolojisine, prosese, kirlilik tipine ve üretim hızına uyarlanmış ortam yenileme, ör. damıtma, vakumlu evaporatör, ultrafiltrasyon, deiyonize su tesisi, ters ozmoz, tuzdan arındırma solüsyonu, ultra saf su temini
 • Kuru temizleme, ör. plazma, lazer, CO2, vakumlu hava temizleme, doymuş ve kuru su buharı
 • Yüzey işleme, ör. titreşimli su jeti, lazer
 • Parça taşıma dahil kısmi ve tam otomasyon
 • Temiz oda sistemleri
 • Paketleme çözümleri
Downloadform pdf tr