• Su bazlı temizleme sistemleri, ör. esnek robot hücreleri, transfer sistemleri, hat içi püskürtme sistemleri, çok bölmeli daldırma temizleme sistemleri, hazne sistemleri
 • Su bazlı, orta ve yüksek basınçlı çapak temizleme sistemleri (300 ila 3.000 bar)
 • Tek veya çift hazneli sistemler olarak solvent bazlı temizleme sistemleri
 • Plazma temizleme entegreli su bazlı veya solvent bazlı temizleme
 • Solvent bazlı yüksek basınçlı temizleme (10 ila 16 bar)
 • Esnek süreç teknolojileri, ör. püskürtme, daldırma, basınçlı yıkama, enjeksiyonlu yıkama, ultrasonik temizleme - ayrıca farklı frekanslarda, titreşimli değişken basınçlı temizleme (PPC)
 • Parça döndürmede esneklik, ör. kademeli döndürme, tam döndürme, salınım
 • Solvent veya su bazlı temizlemeden sonra vakumla kurutma, vakumlu kurutma ile birleştirilmiş sıcak hava kurutma (su bazlı)
 • İlgili temizleme teknolojisine, prosese, kirlilik tipine ve çıktıya uyarlanmış ortam yenileme, ör. damıtma, vakumlu evaporatör, ultrafiltrasyon, deiyonize su tesisi, ters ozmoz, tuzdan arındırma çözeltisi
 • Kuru temizleme, ör. plazma, lazer, CO2, hava, doymuş su buharı
 • Yüzey işleme, ör. titreşimli yüksek basınçlı su jeti
 • Parçaların makaralı konveyörler, robotlar veya yükleme portalları ile taşınması dahil olmak üzere kısmi ve tam otomasyon
Downloadform pdf tr